Tror
du på alt du
hører?

Tror
du på alt du
hører?

#hvorhardudetfra
Klarer du å vurdere troverdigheten i informasjonen du blir servert?
Ta testen!